บก.02แนะเลี่ยงถนนลาดหญ้า 27ธ.ค.นี้

บก.02แนะเลี่ยงถนนลาดหญ้า 27ธ.ค.นี้

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร แนะเลี่ยงถนนลาดหญ้าตลอดเส้นทางในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) แจ้งว่ากรุงเทพมหานคร(กทม.) จะมีการจัดงานจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 27-28 ธ.ค.58 นี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรในถนนลาดหญ้าตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่แยกคลองสาน-ถนนรอบวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระตากสินมหาราช ดังนั้นตั้งแต่เวลา 18.00ของวันที่ 27 ธ.ค. จนถึงเวลา 24.00 ของวันที่ 28 ธ.ค. 58 เนื่องจากมีการวางแผงขายสิ้นค้าของแม่ค้าและพ่อค้าเต็มสองข้างทาง โดยหากประชาชนจะเดินทางห้ามมายังฝั่งพระนครสามารถใช้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อข้ามสะพานพระปกเกล้า และสะพานพุทธได้ตามปกติ และรวมทั้งสามารถใช้ถนนเจริญนคร วงเวียนใหญ่ เพื่อเดินทางได้

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนจะเดินทางไปร่วมงานแนะนำให้ใช้รถสามธารณะจะได้รับความสะดวกมากกว่า