สถานการณ์ซีเซียม-137 เปิดพื้นที่ปฏิบัติการ 4 วงใหญ่ เฝ้าระวังใกล้ชิด

สถานการณ์ซีเซียม-137 เปิดพื้นที่ปฏิบัติการ 4 วงใหญ่ เฝ้าระวังใกล้ชิด

สถานการณ์ประเด็น ซีเซียม-137 ล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สั่งกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ 4 วงใหญ่ เฝ้าระวังอันตรายจากการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีดังกล่าว

ประเด็น ซีเซียม-137 ล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สั่งกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ 4 วงใหญ่ เฝ้าระวังอันตรายจากการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีดังกล่าว

จากกรณีที่ วัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 สูญหายไปจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี กระทั่งต่อมาได้มีการตรวจพบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี จนทำให้ประชาชนกังวลว่าจะเกิดอันตรายจากการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีดังกล่าวนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการมอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทุกจุดทั้งดิน น้ำ อากาศ และเตรียมพร้อมโรงเรียนแพทย์ติดตามและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ที่อาจได้รับผลกระทบจากซีเซียม-137

สถานการณ์ซีเซียม-137 นั้น อว.ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและทันที ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด อว.ที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชน และดูแลไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารซีเซียมในสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ดังนี้

1. กำหนดให้ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง และได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่เพื่อดูแลสถานการณ์ในส่วนที่ อว.เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดเหตุ โดยร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิด

2.กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการเป็นวง

  • วงที่ 1 โรงงานที่เกิดเหตุและที่ตรวจพบสารรังสี
  • วงที่ 2 พื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงงานที่ตรวจพบสารรังสี
  • วงที่ 3 อำเภอและจังหวัดปราจีนบุรี
  • วงที่ 4 พื้นที่อื่นๆ โดยให้แต่ละวงมีมาตรการที่ชัดเจนตามข้อมูลทางวิชาการ

3.ให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีซีเซียมฯ ในสิ่งแวดล้อม ทุกจุดและทุกวงดังกล่าว ทั้งดิน น้ำ อากาศ และให้รายงานผลการตรวจในทันที

4. ตรวจเช็กยืนยันข้อมูลย้อนหลังของจุดตรวจทุกจุดภายในประเทศ และประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อตรวจสอบจุดตรวจในต่างประเทศด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- นายกฯสั่งเร่งสอบสวนเส้นทางไป 'ซีเซียม-137'

- ปม "ซีเซียม-137" หน่วยงานต้องโปร่งใส ชัดเจน อย่าปิดข่าว

- ซีเซียม-137 ถูกหลอมแล้วหรือไม่ อัปเดตสรุปไทม์ไลน์ข้อมูลล่าสุด (21 มี.ค.66)
 

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์เข้าไปช่วยติดตามและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม -137 ซึ่งพร้อมประสานข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตนได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด อว. ต้องช่วยกันเร่งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยทันที และต้องควบคุมไม่ให้สถานการณ์ขยายออกไป รวมถึงหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก