สธ.เผยรอผล 'ซีเซียม-137' ในปัสสาวะคนงานโรงถลุงเหล็ก 2 สัปดาห์ 

สธ.เผยรอผล 'ซีเซียม-137' ในปัสสาวะคนงานโรงถลุงเหล็ก 2 สัปดาห์ 

ปลัดสธ.เผย ผลตรวจเลือดรอบแรกคนงานโรงถลุงเหล็กที่หลอมซีเซียม-137 จำนวน 70 คน พบค่าเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ค่าตับ และไตปกติ นัดตรวจซ้ำวันที่ 5 เม.ย. ส่วนการตรวจซีเซียมปนเปื้อนในปัสสาวะโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอผลอีก 2 สัปดาห์ 

      เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2566  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสุขภาพผู้ที่มีโอกาสสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ว่า ได้รับรายงานจาก นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ถึงการตรวจเลือดคนงานโรงงานถลุงเหล็กที่ดำเนินการหลอมวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 70 คน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน

   พบว่า ค่าเม็ดเลือดขาว ค่าเกล็ดเลือด ค่าการทำงานของตับ และไตเป็นปกติ โดยนัดตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนการตรวจหาซีเซียมในปัสสาวะ (Urine Cesium) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยังต้องรอผลในอีก 2 สัปดาห์ 

    กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงติดตามเฝ้าระวังอาการแสดงของการได้รับรังสีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสุขภาพในคนงานโรงงานถลุงเหล็ก การเฝ้าระวังอาการกลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี และหากมีข้อมูลว่ามีผู้สงสัยสัมผัสเพิ่มเติมหรือมีการกระจายของกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ออกจากพื้นที่ ก็จะขยายวงในการเฝ้าระวังเพิ่มเติมต่อไป

    ทั้งนี้ อาการแสดงที่พบจากการสัมผัสซีเซียม-137 มีทั้งทางผิวหนัง  เช่น เป็นแผลตุ่มน้ำพอง ผิวหนังอักเสบ อาการทั่วไป เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีค่าเม็ดเลือดขาวผิดปกติ ดังนั้น จึงมีการเฝ้าระวังใน 3 กลุ่มอาการนี้

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์