ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด มีแค่ 2 อย่างนี้ เช็กผลลงทะเบียน หากขึ้นสถานะ "ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" และกรณีที่ตรวจสอบสถานะแล้ว หากขึ้นสถานะ "ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำอย่างไรต่อไป 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  จากการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า 

  • “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย
  • “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กรณีผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ยื่นเอกสารครบถ้วนแต่ยังคงมีสถานะการ "ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ จึงให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" อีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 2565 ได้อีกครั้งในวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ด้วยตัวเองได้ทาง

 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

ขั้นตอน ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่
  2. จากนั้นคลิก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
  3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
  4. ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

แก้ไขข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข

โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง