เฮ! ชาวนาโคราชประสบภัยน้ำท่วม ได้สินไหมประกันภัยข้าว

เฮ! ชาวนาโคราชประสบภัยน้ำท่วม ได้สินไหมประกันภัยข้าว

ธ.ก.ส. จับมือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่สถาบันการเงินชุมชนท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันมอบสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และมอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรผู้เอาประกันภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยธรรมชาติไปได้อย่างเข้มแข็ง
 

พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยผลผลิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองความเสียหายในการเพาะปลูกข้าวนาปีรอบถัดไป ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 1.91 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 26.85 ล้านไร่ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 42.8 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน “BAAC INSURE” สำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลการเอาประกันภัยหรือเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มเติม กับแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” สำหรับใช้บันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ ให้สามารถดำเนินการผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา
 

ซึ่งนายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จ.นครราชสีมา มีผู้เอาประกันภัย จำนวน 1.12 แสนราย พื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 1.53 ล้านไร่ โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว 3,310 ราย เป็นพื้นที่เสียหายทั้งหมด 3.3 หมื่นไร่ คิดเป็นค่าสินไหมทดแทน จำนวน 39.24 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของ อ.พิมาย มีผู้เอาประกันภัย จำนวน 6,387 ราย พื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 9 หมื่นไร่ แต่จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว จำนวน 106 ราย พื้นที่เสียหายทั้งหมด 1,053 ไร่ และคิดเป็นค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1.25 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. , สมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอส่งต่อน้ำใจ เป็นตัวแทนมอบเงินค่าสินไหมทดแทนและมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร อ.พิมาย ในครั้งนี้