ร้านกาแฟ "อินทนิล" ประกาศปรับราคาเครื่องดื่ม เริ่ม 1 ก.ย.2565

ร้านกาแฟ "อินทนิล" ประกาศปรับราคาเครื่องดื่ม เริ่ม 1 ก.ย.2565

ร้านกาแฟ "อินทนิล" (Inthanin) ประกาศแจ้งลูกค้าขอปรับราคาเครื่องดื่มอินทนิล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ร้านกาแฟ "อินทนิล" (Inthanin) ประกาศปรับราคาเครื่องดื่มอินทนิล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าจะปรับขึ้นราคากี่บาท 

 

เฟซบุ๊กเพจ Inthanin Coffee Fan Club ได้โพสต์ข้อความแจ้งลูกค้าโดยระบุว่า "ประกาศปรับราคาเครื่องดื่มอินทนิล ตามที่ต้นทุนวัตถุดิบหลักหลายรายการปรับตัวสูงขึ้น

ร้านอินทนิล ได้พยายามยืนราคาขายเดิมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่ปรับลดคุณภาพสินค้าในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันและสามารถส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ลูกค้าได้ตามมาตรฐานเดิม

ร้านอินทนิลจึงขอปรับราคาเครื่องดื่ม ตั้งแต 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ร้านอินทนิลขอขอบคุณทุกท่าน ด้วยสินค้าคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดจากเรา"

 

ร้านกาแฟ "อินทนิล" ประกาศปรับราคาเครื่องดื่ม เริ่ม 1 ก.ย.2565

 

ปัจจุบัน ร้านอินทนิล บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด มีสาขารวม 700 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 450 สาขา และนอกสถานีบริการน้ำมันบางจากอีก 250 สาขา

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา อินทนิลได้รับรางวัล Best Coffee จาก GET Awards, รางวัล Best Operation จาก GrabFood Awards และรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Package) จาก Thai Star Packaging Awards ซึ่งข้อมูล ณ ปี 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด คือผู้ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน