สอบข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา เช็กเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่

สอบข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา เช็กเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่

สอบข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา เช็กตำแหน่ง ได้เงินเดือนเท่าไหร่ เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

สอบข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งเปิดรับสมัครข้าราชการ รวมทั้งหมด 32 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 คือ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 30 อัตรา และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กองกลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

 • เปิดรับสมัครจำนวน 30 อัตรา
 • ปฏิบัติงานในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันรับสมัคร
 • สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

 

สอบข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา เช็กเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ปฏิบัติงานที่กองกลาง
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันรับสมัคร
 • สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

สอบข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา เช็กเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร 02 507 6546, 02 507 6534