ชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าระวังมวลน้ำปิงคาดยังไม่ล้นตลิ่ง

ชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าระวังมวลน้ำปิงคาดยังไม่ล้นตลิ่ง

อิทธิพล "พายุมู่หลาน" ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์น้ำปิงอย่างใกล้ชิด เผยมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเชียงใหม่เริ่มดลง ขณะที่สถานีวัดระดับน้ำที่จุดP1. สะพานนวรัฐ ยังรองรับมวลนน้ำได้คาดไม่ล้นตลิ่ง

เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ในแม่น้ำแม่ปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากอิทธิพลของ "พายุมู่หลาน" ที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์น้ำตอนนี้ ในส่วนของแม่น้ำปิงตอนบนปริมาณน้ำเริ่มที่จะลดลง จากเดิมที่เคยวัดที่สถานีที่อำเภอเชียงดาวได้ประมาณ 280 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วันนี้ลดลงเหลือประมาณ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสถานการณ์ในลำน้ำปิง ณ ปัจจุบันนี้ ที่สถานีวัดระดับน้ำที่จุดP1. สะพานนวรัฐ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 255 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลำน้ำจะรับได้ 445 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าระวังมวลน้ำปิงคาดยังไม่ล้นตลิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับการบริหารจัดการน้ำของ กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการระบายน้ำที่ ประตูระบายน้ำป่าแดด โดยปัจจุบันได้ระบายน้ำ 265 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำวันนี้ จะมีปริมาณน้ำในส่วนอื่น ๆที่จะมาสมทบเขตของลำน้ำปิง เช่น น้ำจากลำน้ำแม่แตง ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่าจะไม่ล้นตลิ่งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ หากไม่มีฝน หรือน้ำป่าจากทางตอนเหนือไหลเพิ่มเติมเข้ามา

ชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าระวังมวลน้ำปิงคาดยังไม่ล้นตลิ่ง

นายจรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า ทางกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หากไม่ฝนตกลงมาเพิ่มเติม หรือน้ำป่าไหลลงมาเพิ่มเติม จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตเศรษฐกิจไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเกิดขึ้น อยากจะขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด

ชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าระวังมวลน้ำปิงคาดยังไม่ล้นตลิ่ง

ขณะที่สำนักงานชลประทานที่ 1 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน ข้อมูล ณ 13 ส.ค.65 เวลา 10.00 น.

  • ที่ P.1 สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่ ระดับ 2.65 ม. ปริมาณน้ำ 260.70 cms (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.07 ม.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ที่ P.67 บ้านแม่แต ระดับ 2.41 ม. ปริมาณน้ำ 297.20 cms (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.39 ม.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ที่ฝายแม่แตง 228 cms มีแนวโน้มทรงตัว ที่
  • ฝายแม่แฝก 87.041 cms มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • ที่สะพานวงแหวนรอบ 3 ระดับ 4.84 ม. ปริมาณน้ำ 317.70 cms (ต่ำกว่าตลิ่ง 4.69 ม) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ชลประทานเชียงใหม่ เฝ้าระวังมวลน้ำปิงคาดยังไม่ล้นตลิ่ง

สำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในตลิ่งไม่เอ่อท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่ง ในเบื้อวต้นคาดหมายว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงถึงประมาณ 320 cms  อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป