"เขื่อนป่าสัก" แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ เตือน ปชช. ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

"เขื่อนป่าสัก" แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ เตือน ปชช. ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

อัปเดต "เขื่อนป่าสัก" แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ เตือนประชาชน ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

 

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 8 (191/2565) ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 120 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.80 – 0.90 เมตร (จากปัจจุบัน เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2565) โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำ ไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป
 

"เขื่อนป่าสัก" แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ เตือน ปชช. ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด