สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา เช้าวันนี้ (9 ส.ค. 65) เช็ก 4 เขื่อนหลัก

สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา เช้าวันนี้ (9 ส.ค. 65) เช็ก 4 เขื่อนหลัก

ตรวจสอบ สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา เช้าวันนี้ (9 ส.ค. 65) เช็ก 4 เขื่อนหลัก ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เช้าวันนี้ (9 ส.ค. 65) เวลา 06.00 น. 

ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 818 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที (เมื่อวาน 712 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 6.66 เมตร 

ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในอัตราประมาณ 749 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 800 ลบ.ม./วินาที) โดยปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวานนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลง

สำหรับปริมาณน้ำ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 9 ส.ค. 2565 (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 10,962 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ รวมกันประมาณ 94.83 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีกกว่า 13,909 ล้าน ลบ.ม.

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตกทางตอนบนอย่างเต็มศักยภาพ หากมีแนวโน้มปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย