น้ำเหนือเพิ่มสูง! ชลประทานพิจิตรเร่งระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

น้ำเหนือเพิ่มสูง! ชลประทานพิจิตรเร่งระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

ฝนตกสะสม! แม่น้ำยม - แม่น้ำน่าน เพิ่มสูง ชลประทานพิจิตรเร่งระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน หลังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 "ฝนตก" สะสมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้แม่น้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้ง แม่น้ำน่าน และ แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรมีปริมาณสูงขึ้น ชลประทานจังหวัดพิจิตรต้องเปิดประตูน้ำ 4 ช่อง เร่งระบายน้ำของเขื่อนไฮดรอลิกขนาดกลาง บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

 

ทั้งนี้เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลจากแม่น้ำยมตอนบน ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมทางตอนบน

 

โดยที่สถานีวัดน้ำ วาย 17 ที่อำเภอสามง่าม ระดับน้ำอยู่ที่ 3.82 เมตร ห่างจากตลิ่ง ที่มีความสูง 6.76 เมตร ปริมาณน้ำ 190 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

 

ขณะที่ แม่น้ำน่าน มีประมาณน้ำอยู่ที่ 5.54 เมตร ห่างจากตลิ่ง ที่มีความสูง 9.87 เมตร ปริมาณน้ำ 997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทางชลประทานพิจิตรต้องเร่งระบายผันน้ำรองรับพื้นที่รับน้ำ ก่อนที่ปริมาณน้ำที่ระบายทั้งสองสายจะไหลลงพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

 

น้ำเหนือเพิ่มสูง! ชลประทานพิจิตรเร่งระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

น้ำเหนือเพิ่มสูง! ชลประทานพิจิตรเร่งระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

 

น้ำเหนือเพิ่มสูง! ชลประทานพิจิตรเร่งระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

 

ข่าวโดย สายันต์ ชูฉ่ำ จ.พิจิตร