ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ประชาชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จด้วย

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักพระราชวัง จัดเตรียมสถานที่ให้ราชสกุล คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

 

เวลา 06.45 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเชิญแจกันดอกไม้ของหน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  และมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร มหาวิทยาลัย โรงเรียนเชิญแจกันดอกไม้ไปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

ด้านบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองฝั่งสนามหลวง ตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนเข้าคิว รอรับการตรวจ ATK ตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วย

 

 

รวมทั้งเฝ้าฯ รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเย็นวันนี้ 

 

โอกาสนี้ สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวังให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ปชช.เนืองแน่น เฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง" เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565