"ต่ออายุใบขับขี่" นอกเวลาราชการได้ถึง 6 โมงเย็น เริ่ม 11 ก.ค.นี้

"ต่ออายุใบขับขี่" นอกเวลาราชการได้ถึง 6 โมงเย็น เริ่ม 11 ก.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ "ต่ออายุใบขับขี่" นอกเวลาราชการ ได้ถึง 6 โมงเย็น ทุกวันทำการ เริ่มวันที่ 11 ก.ค.– 30 ก.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา กรมการขนส่งทางบก มีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยใช้ระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้เพียงกึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง ทำให้ปัจจุบันมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการ เริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ หรือ "ต่ออายุใบขับขี่" ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือ "ต่ออายุใบขับขี่" ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 - กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

"ต่ออายุใบขับขี่" นอกเวลาราชการ ได้ที่ไหนบ้าง?

ดำเนินการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 5 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว จำนวนรวม 108 แห่ง ประกอบด้วย

  • ภาคกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี

  • ภาคตะวันออก

ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ

  • ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช

  • ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

จองคิวล่วงหน้า "ต่ออายุใบขับขี่"

จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกนอกเวลาทำการ ได้เช่นเดียวกัน

"ต่ออายุใบขับขี่" นอกเวลาราชการได้ถึง 6 โมงเย็น เริ่ม 11 ก.ค.นี้ "ต่ออายุใบขับขี่" นอกเวลาราชการได้ถึง 6 โมงเย็น เริ่ม 11 ก.ค.นี้