ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ความว่า 

สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 แห่งตองกา

กรุงนูกูอาโลฟา

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพร ชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตองกา

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่เข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว