ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อัยการประจำกองถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

วันนี้ (3 ก.ค.65) เวลา 17.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล รองอัยการสูงสุด นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายรมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อัยการประจำกอง ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่