ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายอะเล็กซานดร์ ลูกาเชนโก

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

กรุงมินสก์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวเบลารุสมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเบลารุสจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว