ชี้แจงแล้วจริงหรือ? พมจ. ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงินคนละ 2,000 บาท

ชี้แจงแล้วจริงหรือ? พมจ. ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงินคนละ 2,000 บาท

แชร์ว่อนโซเชียล! พมจ. ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงินคนละ 2,000 บาท ล่าสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงแล้วจริงหรือมั่ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตามที่มีข้อความระบุว่า พมจ. ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงิน คนละ 2,000 บาท ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทาง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้วว่า เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

จากที่มีผู้โพสต์ระบุว่า ให้ผู้พิการยื่นเอกสารที่ พมจ. ทั่วประเทศ แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท ทางกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า "ไม่เป็นความจริง"

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จะจ่ายเงินให้กับคนพิการ เป็นเงินตามมาตรการเยียวยาสำหรับคนพิการในช่วงภาวะโควิด-19 จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเท่านั้น

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  หรือโทร 1300

 

สรุปคือ : พก. จะจ่ายเงินให้กับคนพิการ จำนวน 1,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียวเท่านั้น

 

ชี้แจงแล้วจริงหรือ? พมจ. ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงินคนละ 2,000 บาท