ออมสิน​ เตือน!ระวัง​ข่าวปลอม​ โดยเพจโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีมีการส่งต่อข้อมูลว่า​ ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูล

กรณีมีการส่งต่อข้อมูลว่า​ ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำทาง ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันว่า เพจดังกล่าว​ แอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารไปตั้งชื่อเพจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดต่อธนาคารออมสิน มีความผิดตามกฎหมาย และยังได้นำแอดโฆษณาสินเชื่อประชาชนสุขใจ ของธนาคารออมสินไปเผยแพร่เชิญชวนให้คลิกลงทะเบียนใช้บริการ