ข่าวปลอม! เช็กสิทธิลงทะเบียน "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง

ข่าวปลอม! เช็กสิทธิลงทะเบียน "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง

อย่าเชื่อ! เช็กสิทธิลงทะเบียน "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง ชี้ ระบบ e – Social Welfare เป็นการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ ที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้น

ตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง ใช้เช็กสิทธิลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข้อมูลข่าวสารปรากฏตามสื่อออนไลน์โดยระบุว่าสามารถเช็กวิธีรับ "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" และลงทะเบียนรับเงิน ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การตรวจสอบสิทธิในระบบ e – Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น เป็นการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้น จึงไม่สามารถยืนยัน หรือตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตามที่กล่าวอ้าง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ https://www.cgd.go.th/  หรือ โทร 02-270 -6400

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ระบบ e – Social Welfare เป็นการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้น