ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ง่ายๆ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ง่ายๆ

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน สามารถ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (กฟภ.) ได้ง่ายๆ โดยสามารถเช็กเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน สามารถ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (กฟภ.) ได้ง่ายๆ โดยสามารถเช็กเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" การไฟฟ้านครหลวง ครบจบ ทุกขั้นตอน

- วิธีลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" หมดเขตเดือนกันยายน 65 ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้ขั้นตอนที่นี่!

- วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ของ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ดังนี้

 

 

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
  • บิลประจำเดือน
  • จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ง่ายๆ

 

หากผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ โดยเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน โดยสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ