วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

"ลงทะเบียนค่าไฟ" ค่าน้ำ สำหรับผู้ที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ทบทวนวิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา

"ลงทะเบียนค่าไฟ" ค่าน้ำ สูงสุด 315 บาทนาน 1 ปี สำหรับผู้ที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งจะหมดเขตในเดือนกันยายน 2565 นี้ วันนี้ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาไปทบทวนวิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เปิดเงื่อนไข - จุดรับลงทะเบียน เช็กเลย

 

สำหรับเงื่อนไข "ลงทะเบียนค่าไฟ" มีดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 

2.ผู้มีสิทธิใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ต่อไป

4.ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5.ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6.เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

 

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การไฟฟ้านครหลวง : ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวง (คลิกที่นี่)

 

วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

 

วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

 

 • กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
 • กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • บิลประจำเดือน
 • จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

 

วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

 

วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

 

หากผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ โดยเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน โดยสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 

ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา : แจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียน (คลิกที่นี่) 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

2.ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน

3.สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)

 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

4.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ

5.กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

 

วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต