"ลงทะเบียนลดค่าไฟ" การไฟฟ้านครหลวง ครบจบ ทุกขั้นตอน

"ลงทะเบียนลดค่าไฟ" การไฟฟ้านครหลวง ครบจบ ทุกขั้นตอน

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนะนำขั้นตอนการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ของ "การไฟฟ้านครหลวง" (กฟน.) ทุกขั้นตอนครบจบ

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนะนำขั้นตอนการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ผ่านเว็บไซต์ของ "การไฟฟ้านครหลวง" (กฟน.) ทุกขั้นตอนครบจบ โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วิธีลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" หมดเขตเดือนกันยายน 65 ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้ขั้นตอนที่นี่!

- วิธี "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" ค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงก่อนหมดเขต

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เปิดเงื่อนไข - จุดรับลงทะเบียน เช็กเลย

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 ในการนี้ "การไฟฟ้านครหลวง" (กฟน.) เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" เพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวนี้

 

สำหรับเงื่อนไข "ลงทะเบียนลดค่าไฟ" มีดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 

2.ผู้มีสิทธิใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

 

3.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ต่อไป

4.ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5.ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6.เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค.2564 – ก.ย.2565

 

สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวง (คลิกที่นี่)

  • กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
  • กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
  • กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
  • กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
  • กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
  • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 

"ลงทะเบียนลดค่าไฟ" การไฟฟ้านครหลวง ครบจบ ทุกขั้นตอน

 

"ลงทะเบียนลดค่าไฟ" การไฟฟ้านครหลวง ครบจบ ทุกขั้นตอน