ขนส่งทางบก แจงปรับเลขสาย "รถเมล์" ชี้จะติดเลขเก่าคู่เลขใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขนส่งทางบก แจงปรับเลขสาย "รถเมล์" ชี้จะติดเลขเก่าคู่เลขใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีการปรับเลขสาย "รถเมล์" ใหม่ พร้อมให้ ขสมก. และรถเอกชนติดเลข สายเดิมควบคู่เลขสายใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเตรียมนำแอปพลิเคชันแนะนำการเดินทางโดยรถเมล์มาใช้

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลและวิจารณ์ถึงโครงการปฏิรูปเส้นทาง และเกิดความสงสัยหลังจากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขสาย "รถเมล์" จากเลขเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานานเป็นเลขสายใหม่

โดยมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นว่ามีความซับซ้อนจดจำได้ยาก อาทิ

  • รถเมล์สาย 1 ถนนตก - ท่าเตียน เปลี่ยนเป็น สาย 3-35
  • รถเมล์สาย 8 สะพานพุทธยอดฟ้า - ถนนนิมิตใหม่ เปลี่ยนเป็น สาย 2-38 แฮปปี้แลนด์ - ท่าเรือสะพานพุทธ

ซึ่งที่มาของการปรับเปลี่ยนเลขสาย "รถเมล์" ในขณะนี้เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทาง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งศึกษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตั้งแต่ปี 2560 และมีการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นแล้ว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยเลขสาย "รถเมล์" จะแบ่งเป็น 4 โซน ใช้หลักการแบ่งพื้นที่การเดินรถของจุดต้นทางตามทิศของกรุงเทพมหานคร คือ เลขแรกเป็นเลขโซน และตัวเลขหลังเป็นเลขสาย ดังนี้

- โซนที่ 1 ทิศเหนือ (กรุงเทพฯ โซนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนพหลโยธิน) ขึ้นต้นด้วย 1-เลขสาย (1-1 ถึง 1-68)

- โซนที่ 2 ทิศตะวันตก (กรุงเทพฯ ชั้นในและโซนตะวันตกเฉียงเหนือ) ขึ้นต้นด้วย 2-เลขสาย (2-1 ถึง 2-56)

- โซนที่ 3 ทิศตะวันออก (กรุงเทพฯ โซนตะวันออกเฉียงใต้ : ถนนสุขุมวิท) ขึ้นต้นด้วย 3-เลขสาย (3-1 ถึง 3-56)

- โซนที่ 4 ทิศใต้ (กรุงเทพฯ โซนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ถนนเพชรเกษม) ขึ้นต้นด้วย 4-เลขสาย (4-1 ถึง 4-71)

ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขสายรถเดิมที่มีการเรียงตัวเลขสายไปเรื่อย ๆ เมื่อมีเส้นทางใหม่จะเพิ่มตัวเลขเข้าไป ขณะที่สายรถเมล์ใหม่นี้จะมีเลขโซนอยู่ด้านหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ทราบว่ารถเมล์สายนี้มีต้นทาง อยู่ในพื้นที่ใด ถนนสายใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม แม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้บริการรถเมล์ และนักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถทราบข้อมูลการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ต้องขึ้นรถเมล์ในโซนใดหรือสายใด

ขนส่งทางบก แจงปรับเลขสาย "รถเมล์" ชี้จะติดเลขเก่าคู่เลขใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความสับสนของของผู้ใช้บริการ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านปฏิรูปเส้นทาง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถเอกชน ใส่เลขสายเดิมควบคู่กับเลขสายใหม่กำกับหน้ารถไว้ด้วยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้ประชาชนทราบแนวเส้นทางต่าง ๆ ในการเดินทาง จนกว่าประชาชนจะเกิดความคุ้นเคย

รวมทั้ง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเปลี่ยนเลขสายนี้บนรถเมล์และบริเวณป้ายรถเมล์ และแจกแผ่นพับแก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันในอนาคตจะมีการนำแอปพลิเคชันมาช่วยในการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการรถเมล์ในพื้นที่เมืองทั้งหมด

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปเส้นทางฯ ทั้งนี้ จะนำระบบ GPS มาใช้ร่วมกับระบบในแอปพลิเคชัน เมื่อผู้เดินทางเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจะทราบว่าหากเดินทางจากต้นทางนี้ไปปลายทางที่ไหนจะใช้รถเมล์สายใด ระยะทางเท่าใด ใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ และในอนาคตรถเมล์จะมีระบบประมวลผลที่ดีทำให้การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถง่ายขึ้น เป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยแอปพลิเคชันใหม่นี้จะเปิดตัวภายใน 6 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ขบ. ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการรถเมล์ในเมือง เมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถพัฒนาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป