"กัญชา" ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยเกิดประโยชน์ ใครจำเป็นที่สุดต้องใช้

"กัญชา" ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยเกิดประโยชน์ ใครจำเป็นที่สุดต้องใช้

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผยคำแนะนำเกี่ยวกับ "กัญชา" สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ใช้ว่าต้องใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากที่มีการ "ปลดล็อกกัญชา" กัญชง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผยคำแนะนำเกี่ยวกับ "กัญชา" สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ใช้ว่าต้องใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากที่มีการ "ปลดล็อกกัญชา" กัญชง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ชัชชาติ" ประกาศคำสั่ง กทม.ออก 9 มาตรการสกัด "กัญชา-กัญชง" โรงเรียนในสังกัด

- ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. ให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม

- ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้การทำให้เกิดกลิ่น-ควัน กัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญ

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กล่าวถึงเรื่องของ "กัญชา" ระบุว่า ในปัจจุบันข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชามีออกมาเป็นระยะๆ แต่สารทุกสิ่งในโลกนี้มีสองด้านเสมอ

 

กัญชา ก็จัดเป็นพืชที่มีสารเสพติดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน เราจึงควรจะต้องมีความรู้เท่าทันที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชา แต่มีวิธีการในการปกป้องตนเองและบุคคลที่เรารักจากอันตรายของกัญชา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

 

1.สำหรับประชาชน

 • ไม่ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาด
 • ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้ทราบถึงอันตรายจากการใช้กัญชา เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานที่สำคัญ
 • ช่วยกันสอดส่องดูแล ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากกัญชา
 • ช่วยกันสร้างสังคม บ้าน โรงเรียนและชุมชนให้ปลอดกัญชา

 

2. สำหรับผู้ที่กำลังคิดว่าจะการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค

 • ขอให้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ วิธีการใช้กัญชาและผลข้างเคียงจากกัญชาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้ปรึกษากับแพทย์ที่ให้การรักษา เกี่ยวกับโรคและยาที่รับประทานอยู่ ว่าจะมีผลต่อกันหรือไม่ เพราะกัญชาอาจจะทำให้โรคประจำตัวที่มีอยู่ทรุดลง หรืออาจจะมีอันตกริยาระหว่างยากับกัญชา จนทำให้เกิดอันตรายได้
 • หากจะใช้กัญชา ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

 

3.สำหรับผู้ใช้กัญชา

 • หากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปี ขอให้พิจารณาเลิกใช้กัญชาทันที
 • ถ้าเป็นไปได้ เลือกใช้กัญชาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของโลหะหนัก และสารกำจัดศัตรูพืช
 • หลีกเลี่ยงการใช้ช่อดอกกัญชา เพราะเป็นส่วนที่มีสารแคนนาบินอยด์สูง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้มาก
 • ขอให้สูบกัญชาในบริเวณที่ห่างไกลจากคนอื่น โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและสตรีมีครรภ์ เพราะบุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นผู้สูบมือสองได้ และได้ผลกระทบจากควันกัญชาได้
 • ไม่ขับรถหรือทางานกับเครื่องจักรต่างๆภายใน 6 ชั่วโมง หลังได้รับกัญชา เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ถ้าได้รับกัญชาแล้ว มีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ และแจ้งให้แพทย์ทราบเรื่องการได้รับกัญชา เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที
 • หากรู้สึกว่าต้องเพิ่มขนาดความถี่ของการใช้กัญชา หรือไม่สามารถหยุดใช้กัญชาได้โดยง่าย แสดงว่าติดกัญชาแล้ว ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อการรักษาภาวะติดกัญชา
 • หากท่านปลูกกัญชาในบ้าน ขอให้หาวิธีไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้โดยง่าย
 • กรณีท่านเป็นผู้ผลิตอาหารที่ใส่กัญชา ขอให้อย่าใช้ช่อดอก และต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเสมอว่ามีการใส่กัญชาในอาหารหรือไม่

 

"กัญชา" ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยเกิดประโยชน์ ใครจำเป็นที่สุดต้องใช้