"ราคาน้ำมัน" พุ่ง รถรับส่งนักเรียน สุดยื้อขอปรับขึ้นราคา ผลจากน้ำมันแพง

"ราคาน้ำมัน" พุ่ง รถรับส่งนักเรียน สุดยื้อขอปรับขึ้นราคา ผลจากน้ำมันแพง

สถานการณ์ "น้ำมันแพง" ล่าสุด (14 มิ.ย.2565) "ราคาน้ำมันวันนี้" ปั๊มน้ำมันปรับขึ้น ราคาน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร และ แก๊สโซฮอล์ E85 อีก 40 สตางค์/ลิตร ส่วนผู้ประกอบการ รถรับส่งนักเรียน สุดยื้อขอปรับขึ้นราคา ผลจากน้ำมันแพง

สถานการณ์ "น้ำมันแพง" ล่าสุด (14 มิ.ย.2565) "ราคาน้ำมันวันนี้" ปั๊มน้ำมันปรับขึ้น ราคาน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร และ แก๊สโซฮอล์ E85 อีก 40 สตางค์/ลิตร 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 14 มิ.ย.2565 ปรับขึ้นดีเซล เบนซินโซฮอล์ สูงสุด 1 บาท

- "น้ำมันแพง" รถโดยสารกระทบหนัก ลดเที่ยว - หยุดวิ่ง วอนกรมขนส่งเคาะปรับค่าโดยสาร

- น้ำมันขึ้นทุกชนิด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับ 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.- ดีเซล ขยับ 1 บาท

 

ขณะที่ จ.อุทัยธานี "ราคาน้ำมัน" ที่ปรับราคาสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอที่มีเด็กนักเรียนมากที่สุดในจังหวัด โดยมีเด็กเรียนประมาณ 2,500 คน ซึ่งมีทั้งผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานกันเองและขึ้นรถรับส่งนักเรียน 

 

จากผลพวงของ "ราคาน้ำมัน" เชื้อเพลิงที่ปรับราคาแพงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ปกครองที่เคยใช้รถยนต์ไปส่งบุตรหลานเป็นประจำทุกวัน ต้องรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช่รถจักรยนต์เป็นส่วนใหญ่เพื่อใช้รถให้เล็กลงจะเป็นการประหยัดค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายประจำวันกัน

 

ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ รถรับส่งนักเรียน ทนแบกภาระต้นทุนค่าน้ำมันไม่ไหว จำเป็นต้องปรับราคาค่ารถรับส่งนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยขอปรับค่ารถนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกรายละ 100 บาท จากเคยเก็บเดือนละ 450 บาทเป็น 550 บาท

 

และจากเคยเก็บ 550 บาทขึ้นเป็น 650 บาทขึ้นอยู่กับระยะทาง หากไม่ปรับขึ้นราคาผู้ประกอบจะต้องประสบภาวะขาดทุนและไม่สามารถจะวิ่งรับส่งนักเรียนได้ต่อไป ซึ่งจากการปรับราคาค่ารถในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นและได้รับความเดือดร้อน