น้ำมันขึ้นทุกชนิด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับ 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.- ดีเซล ขยับ 1 บาท

น้ำมันขึ้นทุกชนิด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับ 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.- ดีเซล ขยับ 1 บาท

โออาร์-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับ 40 สตางค์/ลิตร ขณะที่ กลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา 1 บาท/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 05.00 น.เป็นต้นไป

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมียม ขยับ 1.50 บาท/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (14 มิถุนายน 2565) ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับ ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) วันที่ 14 มิถุนายน 2565 จะเป็นดังนี้

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (14 มิ.ย. 65) กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

  • เบนซิน อยู่ที่ 25.56 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 45.15 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 44.88 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 44.04 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.54 บาทต่อลิตร 
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.64 บาทต่อลิตรง

น้ำมันขึ้นทุกชนิด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับ 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.- ดีเซล ขยับ 1 บาท

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (14 มิ.ย. 65) กลุ่มดีเซล

  • ดีเซลพรีเมียม        ราคา  47.86  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล B7              ราคา  34.94   บาทต่อลิตร
  • ดีเซล                    ราคา  34.94   บาทต่อลิตร
  • ดีเซลหมุนเร็ว B20  ราคา  34.94  บาทต่อลิตร

น้ำมันขึ้นทุกชนิด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับ 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต.- ดีเซล ขยับ 1 บาท