ปลื้ม! "แรงงานไทย" เนื้อหอม นายจ้างอิสราเอล แห่จ้างงาน

ปลื้ม! "แรงงานไทย" เนื้อหอม นายจ้างอิสราเอล แห่จ้างงาน

นายกฯ ปลื้ม! "แรงงานไทย" เนื้อหอม นายจ้างอิสราเอล แห่จ้างงาน เผยภาพรวมการจัดส่งแรงงาน ในปี 2565 สามารถส่งรายได้กลับประเทศมากถึง 82,506 ล้านบาท

วานนี้ (30 พ.ค.65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้กำลังใจ "แรงงานไทย" จำนวน 213 คน ก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน

(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

โดยนายบุญชอบ เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับ "แรงงานไทย" ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นฮีโร่ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่นำรายได้จากต่างประเทศ เข้ามาในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ภาพรวมการจัดส่งแรงงาน ในปี 2565 สามารถส่งรายได้กลับประเทศมากถึง 82,506 ล้านบาท  

ซึ่งการจัดส่ง "แรงงานไทย" ไปทำงานในรัฐอิสราเอล ถือเป็นอีกประเทศที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ไม่มีความกังวล และรู้สึกยินดีที่แรงงานไทยทำงานได้ดี มีทักษะ และความรับผิดชอบ เป็นที่ต้องการของนายจ้างในรัฐอิสราเอลจนมีความต้องจ้างงานเพิ่มขึ้นแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“ขอให้พี่น้องแรงงานมีความขยัน ทำงานด้วยความตั้งใจ อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการพนัน ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมายของอิสราเอลอย่างเคร่งครัด  ประหยัดเก็บออม คิดถึงอนาคตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งคำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศชาติ  เมื่อเดินทางกลับมาจะสามารถนำรายได้ ความรู้และประสบการณ์กลับมาเป็นทุนให้ตนเอง หากโดนนายจ้างเอาเปรียบ หรือต้องการรับความช่วยเหลือ มีฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ในวันพรุ่งนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีการจัดส่ง "แรงานไทย" ไปทำงานรัฐอิสราเอล ในปี 2565 แล้วตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2,562 คน และในวันนี้เป็นการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงาน 

ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 213 คน โดยแรงงานส่วนหนึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ LY 082 ของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ จำนวน 80 คน และ เที่ยวบินที่ EY407 และ EY598 ของสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ จำนวน 123 คน และในเดือนมิถุนายนนี้กรมการจัดหางานมีแผนการจัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมตลอดเดือน ประมาณ 800 คน

โดย "แรงงานไทย" จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 53,981 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

“ทั้งนี้ ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว