ก.แรงงาน จับมือ เอกชน ส่งช่างเชื่อมฝีมือไปทำงานซาอุฯ ล็อตแรกมิ.ย.นี้

ก.แรงงาน จับมือ เอกชน ส่งช่างเชื่อมฝีมือไปทำงานซาอุฯ ล็อตแรกมิ.ย.นี้

เตรียมตัวให้พร้อม! กระทรวงแรงงาน จับมือ เอกชนรายใหญ่ ส่งช่างเชื่อมฝีมือไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ล็อตแรกมิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส(ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุน และเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการซาอุดีอาระเบีย

ในประเด็นความร่วมมือจากภาครัฐในการจัดหาแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ ตำแหน่งงานที่ต้องการและความพร้อมของสถานประกอบการในซาอุดีอาระเบีย โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอบคุณบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศอาหรับที่ได้มาหารือในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ถึงความพร้อมในความร่วมมือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย 

ซึ่งทราบว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจในซาอุดีฯ มานานกว่า 10 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในซาอุดีอาระเบีย

 สำหรับตำแหน่งงานบริษัทที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกร ช่างเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งและชายฝั่ง จากการหารือบริษัทมีแผนงานที่จะจ้างแรงงานไทยระดับฝีมือในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ 

เบื้องต้นได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น จะเริ่มจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียชุดแรกในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ในตำแหน่งช่างเชื่อมประมาณ 50 - 60 คน 

 

โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ส่วนในระยะกลาง จะบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยในสาขาช่างเชื่อม การใช้สถานที่ฝึกทักษะของสถาบันฯ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และในระยะยาว จะได้มีการขยายเป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ ตลอดจนการร่วมพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานไทยตรงกับความต้องการของซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือหากสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน