กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ไทยติดเชื้อรายใหม่ 4,144 ราย เสียชีวิต 36 ราย ทั้งหมด 100% เป็นกลุ่ม 607 ได้แก่ สูงวัย 60 ปีขึ้นไป และ โรคเรื้อรัง ปริมณฑล - ภาคใต้ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

วันนี้ (24 พ.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,144 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,136 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
 • ติดเชื้อจากเรือนจำ 7 ราย
 • เสียชีวิต 36 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,196,302 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 7,235 ราย หายป่วยสะสม 2,173,553 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 48,789 ราย อยู่ใน รพ. 19,660 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 28,219 ราย อาการหนัก 1,034 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 521 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 13.80% 

 

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

 

กลุ่ม 607 เสียชีวิตจากโควิด 100%

 

สำหรับผู้ป่วย โควิด-19 เสียชีวิตในประเทศจำนวน 36 ราย ในจำนวนนี้เป็น

 • ชาย 22 ราย
 • หญิง 14 ราย
 • ชาวไทย 36 ราย
 • ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิต 71 ปี (30-95 ปี)
 • พบเชื้อ-เสียชีวิต 0-41 วัน
 • พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย

 

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่

 • กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป 24 ราย (67%)
 • กลุ่มโรคเรื้อรัง 12 ราย (33%)
 • ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 100% 
 • ปริมณฑล และ ภาคใต้ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 

 

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

ไทยฉีดเข็ม 3 สะสม 39.8%

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 23 พ.ค. 2565) รวม 136,648,287 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,625,088 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,323,889 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 27,699,310 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 32,378 โดส

 • เข็มที่ 1 : 3,175 ราย
 • เข็มที่ 2 : 8,340 ราย
 • เข็มที่ 3 : 20,863 ราย

 

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

 

ผู้สูงวัย ฉีดเข็ม 3 สะสม 43.7%

 

ผลการให้ วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.3%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 80.2%
 • ฉีดเข็ม 3 สะสม 43.7%

 

ขณะที่กลุ่มอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย

 • เข็ม 1 สะสม 57.2%
 • เข็ม 2 สะสม 27.9%

 

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

10 อันดับ ปอดอักเสบ ครองเตียง 

 

รายงานอัตราครองเตียงระดับ 2-3 ทั่วประเทศ อยู่ที่ 13.8% จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล 10 อันดับ ได้แก่ 

 • กทม. 102 ราย ครองเตียง 14.60%
 • อุบลราชธานี 66 ราย ครองเตียง 34.10%
 • สุพรรณบุรี 53 ราย ครองเตียง 18.80%
 • นครราชสีมา 50 ราย ครองเตียง 12.80%
 • อุดรธานี 40 ราย ครองเตียง 19.30%
 • สมุทรปราการ 36 ราย ครองเตียง 18.40%
 • ชัยภูมิ 31 ราย ครองเตียง 26.50%
 • นครสวรรค์ 29 ราย ครองเตียง 21.70%
 • ขอนแก่น 27 ราย ครองเตียง 18.60%
 • ศรีสะเกษ 26 ราย ครองเตียง 4.50%

 

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

 

ลงทะเบียน "Thailand pass" สะสม 6.29 แสนราย

 

จำนวนการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand pass วันที่ 29 เม.ย. - 23 พ.ค. 65 พบว่า

 • ผู้ลงทะเบียนสะสม 629,323 ราย 
 • อนุม้ติแล้ว 609,118 ราย 
 • ไม่ผ่านการอนุมัติ 12,571 ราย 
 • รอพิจารณา ด้วย AI 0 ราย 
 • โดยผู้ตรวจ 7,634 ราย 

 

กลุ่ม 607 ยังเสี่ยงสูง "เสียชีวิตจากโควิด" 36 ราย 100% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง