ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก ปตท. บางจาก เชลล์ PT

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก ปตท. บางจาก เชลล์ PT

"ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" 21 พฤษภาคม 2565 "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 05.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

 

 

อัปเดต "ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 05.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย "ราคาน้ำมัน" นี้ ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

"ราคาน้ำมัน" ปตท. วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 50.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 40.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

 

"ราคาน้ำมัน" บางจาก วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 40.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมัน" เชลล์ (Shell) วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.39 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมัน" PT วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 50.86 บาท/ลิตร