"หมอยง"ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี

"หมอยง"ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี

"หมอยง" ระบุผลการศึกษาในต่างประเทศ ยืนยันฉีดวัคซีน mRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี ชี้การให้วัคซีนต่างชนิดกัน จะไปช่วยเสริมกัน และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกว้างมากขึ้น

วันนี้ (16 พ.ค.2565) ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบว่า มีรายงานการศึกษามาสนับสนุนการศึกษาของเราเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นรายงานล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Communication

"หมอยง"ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี

โดยนักวิจัยชาวสวีเดน ที่ทำการศึกษาร่วมในหลายประเทศ (พิมพ์ใน Nature) และใช้ตัวอย่างน้อยกว่าเราเป็นจำนวนมาก (อ่านรายละเอียดได้จาก https://www.nature.com/articles/s41467-022-30340-5)

รวมทั้งการศึกษาอีกหลายแห่งได้ผลเช่นเดียวกัน เป็นการยืนยันซึ่งกันและกัน

 

  • ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNAได้ผลดีหากฉีดหลังวัคซีนเชื้อตาย

จากรายงานของเราที่รวบรวมและอยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร ดังจะเห็นได้ในรูปที่แสดงให้ดู เฉพาะในส่วนของการกระตุ้นภูมิต้านทาน B เซลล์

แต่ในความเป็นจริงเราทำการศึกษาหมดอย่างละเอียด ที่ลงพิมพ์ในวารสาร Journal of Infectious Disease ได้ผลดีกับสายพันธุ์ โอมิครอน ด้วย

"หมอยง"ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี

จากข้อมูลที่สรุปมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าการให้วัคซีนเบื้องต้นเป็นเชื้อตาย เช่น ชิโนแวก ชิโนฟาร์ม และเข็มกระตุ้นด้วย pfizer ที่ 5 ถึง 7 เดือน หลังเข็ม 2 ได้ผลไม่แตกต่างกัน กับการฉีดวัคซีน pfizer 3 เข็ม

การให้วัคซีนต่างชนิดกัน จะไปช่วยเสริมกัน และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการกระตุ้นในระบบ T เซลล์ ได้ผลแบบเดียวกัน เท่าเทียมกันกับคนที่เคยติดเชื้อมาก่อน แล้วกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA (ข้อมูลการศึกษาในสวีเดน)

ที่ผ่านมาประเทศไทยเราเสียโอกาสนี้ไปมาก อย่างไรก็ตามการให้ในเด็กเราก็เชื่อว่าได้ผลแบบเดียวกัน

 

  • ยอดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไทย 

ทั้งนี้ ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564- 14 พ.ค. 2565 สะสมทั้งหมด 135,590,107 โดส  แบ่งเป็น เข็มที่ 1 สะสม 56,515,295ราย คิดเป็น 81.3 % ของประชากร เข็มที่ 2 สะสม 51,957,050 ราย  คิดเป็น 74.7 %ของประชากร เข็มที่3 สะสม 27,117,762 ราย คิดเป็น39.0% ของประชากร

"หมอยง"ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี