"หมอยง" เผย ความรุนแรงของโรค "โควิด-19 ในเด็ก" ปี 65 ล่าสุดมีเด็กดับแล้ว 51 ราย

"หมอยง" เผย ความรุนแรงของโรค "โควิด-19 ในเด็ก" ปี 65 ล่าสุดมีเด็กดับแล้ว 51 ราย

"หมอยง" เผย ความรุนแรงของโรค โควิด-19 ในเด็ก ชี้น่าห่วงตั้งแต่เดือน ม.ค.65 มีเด็กเสียชีวิตจาก Covid-19 แล้ว 51 ราย และส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่า 5 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2565 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุถึงกรณี โควิด-19 ในเด็ก ความสำคัญของโรคกับการป้องกัน และความรุนแรงของโรค
 

 

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผยถึง ความรุนแรงของโรค โควิด-19 ในเด็ก โดยระบุว่า ในเด็กความรุนแรงของโรคจะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ ความรุนแรงในเด็ก มักจะเป็นเด็กเล็ก โดยเฉพาะ อายุน้อยกว่า 5 ปี

 

หลังจากการระบาดสายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่ต้นมกราคม 2565 เป็นต้นมา ข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงสาธารณสุข มีเด็กเสียชีวิต 51 ราย พบว่า 39 ราย อายุน้อยกว่า 5 ปี ส่วนอายุ 5 ปีขึ้นไป มีเพียง 12 ราย ในจำนวนนี้เด็กปกติที่ไม่มีโรคประจำตัว และเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก (ถึงแม้จะน้อยกว่าเด็กที่มีโรคประจำตัว ที่รายงานเบื้องต้น ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี 29 ราย มีโรคประจำตัว 19 ราย เป็นเด็กที่แข็งแรงดี 10 ราย) ในเด็กโตที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะมีโรคประจำตัว

 

เมื่อดูอัตราการป่วยตาย จะพบว่าในเด็กอายุเกิน 5 ปี อัตราการป่วยตายจะอยู่ที่ 1 ในหมื่นที่ป่วย เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเล็ก 0-4 ปี อัตราการป่วยตาย ในเด็กปกติที่ไม่มีโรคประจำตัวจะอยู่ที่ 3 ในหมื่นราย และเด็กที่มีโรคประจำตัวจะอยู่ที่ 5 ในหมื่นรายที่เป็น Covid-19

 

ถึงแม้ดูตัวเลขที่ป่วยและเสียชีวิตในเด็กจะมีจำนวนน้อย แต่ถ้าเป็นเด็กปกติแล้วเสียชีวิต โดยทั่วไปจะไม่เป็นที่ยอมรับ ยกตัวอย่างเช่น ไข้เลือดออก อัตราการป่วยตายก็ไม่ได้มาก เหมือน Covid-19 ในเด็ก แต่เด็กที่เสียชีวิตจะเป็นเด็กที่แข็งแรงดีมาก่อน เกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว โดยทั่วไปจึงไม่เป็นที่ยอมรับ และทำใจไม่ได้

 

 

หมอยง ระบุต่ออีกว่า Covid-19 ในเด็กถ้ามองดูจากสถิติ จะเห็นความสำคัญของเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี เป็นอย่างมาก มีเด็กปกติแข็งแรงดีต้องเสียชีวิตจากโควิด-19 จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

"เด็กกลุ่มดังกล่าวในประเทศไทย ปัจจุบันไม่มีวัคซีนที่ให้ในเด็กกลุ่มนี้ เพื่อลดความรุนแรงของโรคลง"

 

วัคซีนในหลายประเทศ มีการฉีดให้ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่เป็นที่ยอมรับจะเป็นวัคซีนเชื้อตาย มีความปลอดภัย และมีการเผยแพร่ในวารสาร Lancet การตัดสินใจจะเอาวัคซีนมาใช้ในเด็ก 3-5 ปี ในประเทศไทยยังขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงาน

 

"เด็ก" ถึงแม้ว่าจะติดเชื้อโควิด มีความรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ แต่ความสำคัญมีมากกว่า เพราะถ้าเกิดในเด็กปกติ ไม่เป็นที่ยอมรับ ทำใจไม่ได้อย่างแน่นอน เราให้สำคัญกับชีวิตของเด็ก ดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องชีวิตอันน่ารักของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี