"วันวิสาขบูชา" แม่ฮ่องสอน ปชช.นุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตร

15 พฤษภาคม 2565 "วันวิสาขบูชา" วันวิสาขบูชา 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร

(15 พฤษภาคม 2565) "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2565 เวลา 07.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนพร้อมใจกัน นุ่งขาวห่มขาว ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณรจำนวน 21 รูป ที่ลานหน้าองค์พระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วิสาขบูชา" 5 เคล็ดลับ เลือก "ชุดสังฆทาน" อย่างไรให้ได้บุญ

- เปิดบทสวดมนต์ "วันวิสาขบูชา 2565" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

- ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ใน "วันวิสาขบูชา" 2565 ไปวัดไหนก็ได้ในไม่กี่นาที

 

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในช่วงเช้าซึ่งปราศจากสายฝน ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน จากนั้นมีกิจกรรมขึ้นวัด ฟังธรรม ทำวัดสวดมนต์ เจริญภาวนา และในตอนค่ำจะมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเจดีย์

 

สำหรับ "วันวิสาขบูชา" เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกเมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราชเป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" เหตุการณ์ต่อมาเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราชเป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

และเหตุการณ์สุดท้ายเมื่อ 1 ปีก่อนพุทธศักราชเป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6

 

"วันวิสาขบูชา" แม่ฮ่องสอน ปชช.นุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตร

 

"วันวิสาขบูชา" แม่ฮ่องสอน ปชช.นุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตร

 

"วันวิสาขบูชา" แม่ฮ่องสอน ปชช.นุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตร