"วิสาขบูชา" 5 เคล็ดลับ เลือก "ชุดสังฆทาน" อย่างไรให้ได้บุญ

"วิสาขบูชา" 5 เคล็ดลับ เลือก "ชุดสังฆทาน" อย่างไรให้ได้บุญ

อย. เผย 5 เคล็ดลับ เลือกซื้อ "ชุดสังฆทาน" เพื่อทำบุญใน "วันวิสาขบูชา" แนะ วิธี “4 ควร 1 ไม่” เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของภิกษุสงฆ์

"วันวิสาขบูชา" ปี 2565 นี้ ตรงกับวันวันที่ 15 พฤษภาคม นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ในฐานะพุทธศาสนิกชน ต่างเดินทาง "ทำบุญ" และหลายคนเลือกวิธี "ถวายสังฆทาน" แล้วเราจะเลือกซื้อสังฆทานอย่างไร เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี ทำบุญให้ได้บุญ และพระสงฆ์สุขภาพดีด้วย

 

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนมักนิยมไปไหว้พระ ทำบุญ ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอแนะนำชาวพุทธ  

การจัดชุดถวายสังฆทาน โดยคำนึงถึง 5 เคล็ดลับ “4 ควร 1 ไม่” เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของภิกษุสงฆ์ ดังนี้

  • 1. สิ่งของที่จะนำไปจัดชุดถวายสังฆทานควรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพระภิกษุ

เช่น อาหาร ยาสามัญประจำบ้าน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน และผงซักฟอก แต่ระวังอย่านำผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ยา ใส่ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น เพราะผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ยา อาจปนเปื้อนสารเคมีหรือดูดซับกลิ่น ไม่เหมาะสำหรับรับประทาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพระภิกษุได้ 4 ควร 1 ไม่

  • 2. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

เช่น ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. โดยผลิตภัณฑ์อาหารควรแสดงเลขสารบบอาหารบนฉลาก รวมทั้งบรรจุในภาชนะที่สะอาด และสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้

 

  • 3. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ

เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม เกินความเหมาะสม

 

  • 4. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เช่น ส่วนประกอบ ผู้ผลิต/นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีการบริโภค ข้อมูลโภชนาการ และข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร

  • 5. ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดชุดสังฆทาน เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพระภิกษุ หรือพระภิกษุอาจบริโภคไม่ทัน

เช่น ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบบี้ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว และไม่เป็นสนิม

 

"วิสาขบูชา" 5 เคล็ดลับ เลือก "ชุดสังฆทาน" อย่างไรให้ได้บุญ

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า หากพบเห็นร้านจำหน่ายใดที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาหมดอายุหรือใกล้หมดอายุในชุดสังฆทาน เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระภิกษุ ขอได้โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน [email protected], Facebook : FDAThai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ