เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด

เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด

ชวนไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต เดินรอบพระวิหารหลวงที่มีความงดงาม และพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

สำหรับคนที่ชอบเที่ยววัด บางคนอาจไม่รู้ว่า พระอุโบสถวัดสุทัศน์ ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 72.25 เมตร และกว้าง 22.60 เมตร 

พระอุโบสถวัดสุทัศน์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ รอบๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความวิจิตรงดงามมาก 

จึงอยากชวนไปสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม และสัตตมหาสถาน ซึ่งจำลองสถานที่ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ายที่ประทับภายหลังการตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

สัตตมหาสถาน ในวัดสุทัศน์ ตั้งอยู่บริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีการปลูกต้นไม้ที่กล่าวถึงในพระพุทธประวัติ เช่น พระศรีมหาโพธิ์ ต้นสัตบรรณ ต้นมุจลินท์ มีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุต่างๆ เช่น เก๋งจีน ตุ๊กตาจีนที่เป็นศิลาแกะสลักจากเมืองจีน เป็นต้น

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนตีทองและถนนบำรุงเมือง คนส่วนใหญ่มักเรียกย่านนั้นว่า เสาชิงช้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” ต่อมาได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์พระร่วงของยุคสุโขทัยที่อันเชิญมาจากพระวิหารหลวง 

เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด

เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง 

1.พระศรีศากยมุนี ในพระวิหารหลวง

พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย สร้างสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ให้อัญเชิญมายังกรุงเทพ ฯ ได้มีพระราชดำริจะสร้างพระอาราม ที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิงที่อยุธยาโดยประดิษฐานไว้กลางพระนคร 

เมื่อชลอพระศรีศากยมุนีมาถึงกรุงเทพ ฯ แล้วให้ประทับท่าสมโภช 7 วัน แล้วจึงทรงชักเลื่อนองค์พระทางสถลมารค และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระในรัชสมัยของพระองค์ ทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้ ตัววิหารลงมือสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ตรงใต้ฐานที่ผ้าทิพย์บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ส่วนด้านหลังบัลลังก์พระพุทธรูปมีแผ่นศิลาสลัก เป็นศิลปะแบบทวารวดี เป็นรูปสลักปิดทอง ปางยมกปาฏิหาริย์ และ ปางประทานเทศนาในสวรรค์ เป็นของเก่าและหาดูได้ยาก เข้าใจว่าจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก

เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด 2. พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ในพระอุโบสถ 

พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย วัสดุโลหะ หน้าตักกว้าง 3 วา 17 นิ้ว สูง 4 วา 18 นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ  สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิมที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ในพระอุโบสถ

นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนี่งในงานจิตรกรรมสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่งดงามมาก

เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด 3 .พระพุทธเสฏฐมุนี ศาลาการเปรียญ

พระพุทธเสฏฐมุนี พระประธานในศาลาการเปรียญ วัดสุทัศน์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยกลักฝิ่น เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้เลิกฝิ่น และรวบรวมกลักฝิ่นมาเผาเมื่อปี 2382  ซึ่งพระพุทธรูปหล่อด้วยกลักฝิ่นรูปนี้มีหน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบ

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า พระพุทธเสฏฐมุนี หมายถึงพระผู้ประเสริฐสุด มีคติความเชื่อว่า ผู้ที่ต้องการละเลิกสิ่งเสพติดให้มากราบขอกำลังใจและความเป็นมงคลจากพระพุทธเสฏฐมุนี ก็จะเป็นที่พึ่งทางใจช่วยในการละเลิกได้อย่างดี

...............

เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง"วัดสุทัศน์" เดินเล่นพระอุโบสถที่ยาวที่สุด

วัดสุทัศน์ เวลาเปิดปิด

-พระวิหารหลวง เปิดเวลา 08.30-20.00 น. ให้สักการะพระพุทธศรีศากยมุนี พระสุนทรีวาณี และพระบรมรูปรัชกาลที่ 8

-พระอุโบสถ เปิดเวลา 08.30-18.00 น. ให้สักการะพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ อสีติมหาสาวก พระกริ่งใหญ่ และท้าวเวสสุวรรณ 

-ศาลาการเปรียญ เปิดเวลา 08.30-18.00 น. ให้สักการะพระพุทธเสฏฐมุนี (หลวงพ่อกลักฝิ่น) พระพุทธรังสีมุทราภัย (หลวงพ่อเหลือ) และสมเด็จพระสังฆราช (แพ)

การเดินทาง

-รถสาธารณะ รถไฟฟ้าลงสถานีสามยอด รถประจำทาง 12 (ปอ.) (AC), 35 (ปอ.) (AC), 21, 42, 64, 85, 123

-รถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถรอบพระอาราม ช่วงเวลา 09.00-15.00 น. หรือสถานที่บริการจอดรถใกล้เคียง เช่น ดิโอลด์สยาม ปากคลองตลาด เป็นต้น ทางวัดไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณรอบวัด โปรดระวังการแอบอ้าง

.........

ภาพประกอบ : เพจ วัดสุทัศน์เทพวราราม