"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 15 พฤษภาคม 2565 มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้ เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 15 พฤษภาคม 2565 มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้ เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน 15 พฤษภาคม 2565 เช็กเลย วันนี้มีเงินเข้า สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เช็กเลย 15 พฤษภาคม 2565 วันนี้มีเงินเข้า สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ จากการอัปเดตการจ่ายเงินเข้าล่าสุดของทาง กรมบัญชีกลาง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุดเดือน พ.ค.มีวันโอนเงินเข้าเพิ่ม รีบเช็กเลย

- “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินเข้ารอบใหม่ ได้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเท่าไร?

- เงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 เดือนรวดวันนี้ รีบเช็กเลย

 

โดยวันนี้ 15 พฤษภาคม 2565 จะมีการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน และทุกวันที่ 15 ของเดือนจะจ่ายเงินเข้าสำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65 สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เงินเข้างวดต่อไปเมื่อไหร่?

ในวันที่ 18 พ.ค.2565 นี้ หรือ ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 15 พฤษภาคม 2565 มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้ เช็กเลย

 

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง