บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" เช็กเลยเดือน พฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" เช็กเลยเดือน พฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" เช็กเลยไทม์ไลน์เดือน พฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง? กดเป็นเงินสดได้เท่าไหร่

วันนี้(13 พฤษภาคม 2565) "กรมบัญชีกลาง" กำหนดการโอนเงินช่วยเหลือผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากได้โอนเงินงวดแรกให้กับ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไปแล้วจำนวน 13.54 ล้านรายก่อนหน้านี้

 

 

 

ไทม์ไลน์การโอนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 มีดังนี้

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน

 

ทั้งนี้ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 

 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯเป็นผู้ชำระเอง

 

ทั้งนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 

ในการโอนเงินรอบนี้ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" เช็กเลยเดือน พฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหน?