วันวิสาขบูชา กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 15 พ.ค. 65 เริ่ม 00.01-24.00 น.

วันวิสาขบูชา กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 15 พ.ค. 65 เริ่ม 00.01-24.00 น.

"วันวิสาขบูชา" กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง เฉลิมมหานคร - ศรีรัช - อุดรรัถยา วันที่ 15 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.

"วันวิสาขบูชา" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งข่าวดีผู้ใช้รถ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง เฉลิมมหานคร, ศรีรัช, อุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 

 

15 พฤษภาคม 2565 "วันวิสาขบูชา" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

 

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน 
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน 
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

 

 

เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตรงกับ "วันวิสาขบูชา" กทพ. แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันวิสาขบูชา กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 15 พ.ค. 65 เริ่ม 00.01-24.00 น.