วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย เช็กที่นี่!

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย เช็กที่นี่!

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งประชาชนขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย รวม 60 ด่าน ช่วงเวลาไหนบ้าง เช็กที่นี่!

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน รวม 60 ด่าน

วันหยุดราชการประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

  • วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พ.ค. 65
  • วันพืชมงคล วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 65
  • วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65

 

ซึ่งเป็น วันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย 

 

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย เช็กที่นี่!

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง