อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 30 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 30 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2564/65 ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 30 ได้กี่บาท เช็กเลย!

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ต่อเนื่องมาถึง งวดที่ 30 แล้ว ก่อนหน้านี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ได้ดำเนินการจ่ายชดเชยส่วนต่างใน งวดที่ 27-28 มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยจากโครงการ 5,227 ครัวเรือน รับส่วนต่างสูงสุด ครัวละ 38,690 บาท

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,652.58 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,731.21 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,203.79 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,256.88 บาท

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 30 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่าง "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 30 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,347.42 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 796.21 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,743.12 บาท

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 30 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท

 

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร

 1. เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 

อัพเดท "ประกันราคาข้าว" 64/65 งวด 30 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท

ที่มา : ธ.ก.ส.