รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 พฤษภาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 พฤษภาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2800-2920 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2800-2920 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2200-2300 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1450-1480

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ  
ชนิดข้าว บาท/100 กก.
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2800-2920
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2800-2920
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)  -
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1400
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2200-2300
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1350
ข้าวขาว 100% ชั้น 2  -
ข้าวขาว 5% 1400-1470
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ 1240-1350
ปลายข้าวขาวซีวัน 1140-1200
รำข้าวขาว (ก.ก.) 11.30-11.60
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม  -
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1450-1480
ข้าวนึ่ง 5%  -
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ  -
ปลายข้าวนึ่ง  -
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.)  -
ข้าวเหนียวนาปรังใหม่ อีสาน ปี 65/66 1900-2000
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2000-2150
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64  -
ข้าวเหนียว กข.6 ภาคเหนือ ปี 64/65  -
ข้าวเหนียวนาปรังสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 65/66 1950-2050
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61  -
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62  -
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62   -
ปลายข้าวเหนียว 64/65 1400-1450
ปลายข้าวเหนียว 63/64  -
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน บาท/100 ก.ก.
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 1750
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 1700
ข้าวขาว 5% 1650
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว 1540
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ)  1600
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ 1500
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ)  -
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)  -
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)  -
   
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย  

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 พฤษภาคม 2565)