สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวเพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองลดลง ข้าวโพด ปลาป่น สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

           เนื่องด้วยสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดต่อกัน ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 777 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 798.5 เซนต์/บุชเชล แม้สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากในบริเวณทางตอนใต้ของพื้นที่มิตเวสท์ แต่สภาพอากาศโดยรวมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินการเพาะปลูก ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสัปดาห์นี้ที่ 14% ช้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 16% โดยปัจจุบันข้าวโพดเริ่มเติบโตแล้ว 3% ส่วนประเทศบราซิล ข้าวโพดรุ่นสองได้รับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาประปรายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ความชื้นในดินลดน้อยลง เริ่มส่งผลเสียต่อข้าวโพดที่ปลูกในช่วงแรก ด้านอุปสงค์สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานการผลิตเอทานอลมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา และปริมาณเอทานอลในคลังสินค้าปรับตัวต่ำลงเล็กน้อย

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

           กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 22.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.50 บาท ราคาปรับลดลงเนื่องจากการเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับที่ดี รวมทั้งคาดการณ์การเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ของทางบราซิลจะมีมากขึ้น ทำให้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตมีเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว ด้านสถานการณ์ที่จีนเริ่มดีขึ้น คาดว่าจะทำให้มีปริมาณเข้าซื้อในตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนค่าระวางเรือใหญ่ทรงตัว

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,659.0 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 436.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน สภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองหลัก แถบบริเวณมิตเวสต์ (US Midwest) จะเริ่มมีปริมาณน้ำฝนเบาบางลงในสัปดาห์หน้า ซึ่งส่งผลดีต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง ขณะที่รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสัปดาห์นี้อยู่ที่ 8% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3% แต่ช้ากว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 13% ด้านประเทศอาร์เจนตินา Buenos Aires Grains Exchange รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองที่ 16% ของการเพาะปลูก โดยอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่ 6% นอกจากนี้ตลาดยังติดตามรายงานภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤษภาคม ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะประกาศในสัปดาห์หน้า

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           เปรูประกาศโควต้าจับปลาสำหรับฤดูกาลแรกของปีแล้ว ปริมาณอยู่ที่ 2,792,000 ตัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีก่อนหน้า ทำให้ตลาดค่อนข้างคลายความกังวล แต่ยังคงต้องรอดูแนวโน้มปริมาณปลาที่จับได้จริงอีกครั้ง โดยการออกจับปลาได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ขณะที่ผู้ซื้อหลักที่จีน ราคาซื้อยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมทั้งเดือนเมษายนยังอยู่ในระดับที่สูง ส่วนปริมาณสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้นจากที่เริ่มทยอยเคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือได้มากขึ้น ส่งผลให้ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว

 

 

          โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท
 

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

 

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

         ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ สัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 483 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 415 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ ตันละ 417 ดอลลาร์สหรัฐฯ

         ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,280 บาท
 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

        สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 30 เมษายน 2565 ที่กิโลกรัมละ 98-100 บาท โดยผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคร่วมสนองนโยบายรัฐบาลรักษาระดับราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังคงรับภาระต้นทุนการเข้มงวดด้านสุขภาพสัตว์ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง 

        ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96) 
  

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

       สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท 

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

        ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด อยู่ที่เป็นฟองละ 3.50 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัว
 

---------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]