"พรอมเมนาดา" ชี้แจงล่าสุด! ปมค้างค่าไฟจนต้องปิดให้บริการกะทันหัน

ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีปิดให้บริการกะทันหัน รับติดค้างค่าไฟฟ้าจริง เหตุ "การไฟฟ้า" จี้ชำระค่าไฟเต็มจำนวน-ขอผ่อนผันไม่ได้รับการอนุมัติ ซ้ำถูกระงับจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที เชื่อสถานการณ์จะคลี่คลายเร็วๆนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จากกรณีที่ ศูนย์การค้า "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" ได้ปิดให้บริการอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยไม่แจ้งร้านค้าภายในศูนย์การค้าล่วงหน้า ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก "Promenada Chiang Mai" ได้โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องการปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ (ชั่วคราว) โดยแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ทุกท่าน

 

 

ตามที่ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ต้องแจ้งปิดกะทันหันอันเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อันเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ได้รับทราบเกี่ยวกับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เจรจาหลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งถึงเมื่อวานตอนเช้าก็ยังคงมีการเจรจา เพราะบริษัทฯยังคงคาดหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ณ ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเร็วที่สุด และแต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯกลับได้ยินและเห็นข่าวลือและข่าวที่ไม่เป็นความจริงอยู่หลายข่าว

 

บริษัทฯจึงขอเรียนชี้แจงความจริงดังนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ รวมถึงศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาบริษัทฯพยายามให้ความช่วยเหลือทั้งร้านค้าและพนักงานเท่าที่บริษัทฯสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดค่าเช่า รวมถึงการงดเก็บด่าเช่าในบางเดือน เพื่อให้ร้านค้าสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้น้อยที่สุด
 

ในขณะเดียวกัน ศูนย์การค้าฯก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เป็นจำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คือ ค่าไฟฟ้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ บริษัทฯก็ได้ติดต่อการกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ มาโดยตลอด และที่ผ่านมาบริษัทฯก็ได้ชำระค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ตกลงกันมาโดยตลอด ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

 

 

แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ บริษัทฯกลับได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้บริษัทฯดำเนินการชำระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวน และกำหนดระยะเวลานกระชั้นชิดแก่บริษัทฯ บริษัทฯได้พยายามจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระค่าไฟฟ้า แต่เหมือนว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้

 

และเมื่อวันพุธและในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัทฯก็ได้ชำระเงินค่าไฟฟ้าบางส่วน แม้ว่าจะไม่เต็มจำนวนตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เรียกให้ชำระ แต่บริษัทฯก็ได้ใช้ความพยายามที่จะชำระค่าไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังความสามารถของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า บริษัทฯไม่ได้เพิกเฉยและได้พยายามอย่างเต็มที่

 

อีกทั้งยังได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการจากนักลงทุนของบริษัทฯ ส่งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ว่าจะดำเนินการชำระค่าไฟฟ้าคงค้างทั้งหมดภายใน 45 วัน นับจากวันที่ส่งหนังสือฉบับดังกล่าว แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือยกเลิก รวมถึงชะลอการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด

 

ข้อเท็จจริงดังกล่าวต่างจากข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปจากสื่อและเว็บไซต์ต่าง ๆ จำนวนหนี้คงค้างค่าไฟฟ้าไม่ได้สูงมากอย่างที่หลายคนพูดถึง และยังอยู่ในจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงบริษัทฯยังมีเงินประกันจำนวนหนึ่งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

 

บริษัทฯยังคงไม่เข้าใจว่าเหตุใดบริษัทฯถึงถูกเร่งรัดให้ชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาอันกระชั้นชิดเพียงไม่กี่วันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ อย่างกะทันหัน แม้ว่าบริษัทฯจะได้พยายามอธิบายเหตุผลและความจำเป็นในการใช้กระแสไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่แล้วว่า การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯหรือพนักงานของบริษัทฯเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงพนักงานของผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯด้วย

 

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการผ่อนปรนและเข้าใจในสถานการณ์จากท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทฯกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ และบริษัทฯเชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบความคืบหน้าต่อไป

 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ติดต่อไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับกรณีที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ติดค้างค่าไฟฟ้า จนทางการไฟฟ้าต้องระงับจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบข้อมูลเรื่องดังกล่าวนี้ก่อน และจะทำการติดต่อกลับมาอีกครั้ง

 

"พรอมเมนาดา" ชี้แจงล่าสุด! ปมค้างค่าไฟจนต้องปิดให้บริการกะทันหัน

 

"พรอมเมนาดา" ชี้แจงล่าสุด! ปมค้างค่าไฟจนต้องปิดให้บริการกะทันหัน

 

 

 

ข่าวโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่