"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

ไปอีกราย! ศูนย์การค้า "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ ประกาศปิดดำเนินการ หลังจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับมากว่า 3 ปี จากพิษโควิด-19 ไม่ไหว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 "โควิด" พ่นพิษ! บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ได้ออกหนังสือ แจ้งร้านค้าภายในศูนย์การค้า "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" ทุกร้าน เรื่อง "ปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราว" โดยข้อความในหนังสือระบุว่า

 

 

ตามที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทราบเป็นอย่างดีว่าศูนย์การค้าฯได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประดับประคองสถานการณ์ทางด้านการเงินและต้องแบกรับภาระใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยดลอด 3 ปี

 

และได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้พยายามให้ส่วนลดค่าเช่า รวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือนเพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าฯสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้

 

บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านสำหรับความไว้วางใจในการเปิดร้านค้าและการลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ด้วยดีเสมอมา

 

บริษัท อีซีซีเชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ทราบว่าบริษัทฯ ไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับได้อีกต่อไป

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

 

บริษัท อีชีซี เชียงใหม่ โดรงการ 1 จำกัด จึงมีความจำเป็นต้อง ปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงไหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเป็นสาระสำคัญบริษัทฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านให้ทราบต่อไป

สำหรับ พรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้ารูปแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชีย ใช้เงินลงทุนประมาณ 2.9 พันล้านบาท เป็นสถาปัตยกรรมแนวราบอาคารร่วมสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา

ตัวศูนย์การค้าแบ่งออกเป็น 2 อาคาร คือ อาคารฝั่งตะวันตก (อาคาร A) และอาคารฝั่งตะวันออก (อาคาร B) มีคลองกั้นกลางระหว่างสองอาคาร โดยมีทางเชื่อมลอยฟ้าเชื่อมต่อกัน และยังมีพื้นที่ภายในและนอกอาคารสำหรับจัดการแสดงและอีเว้นท์

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณ ถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา ด้านหลังบิ๊กซี สาขาดอนจั่น บริหารงานโดย บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด เปิดให้บริการเฟสแรก (อาคาร B) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเปิดให้บริการเฟสที่สอง (อาคาร A) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

"พรอมเมนาดา เชียงใหม่" สุดยื้อ! แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปิดเซ่นพิษโควิดอีกราย

 

 

 

ข่าวโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่