"ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก

"ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก

สอบ ก.พ. "ก.พ.64" กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก อัปเดตล่าสุดจากสำนักงาน ก.พ. เช็กเลยที่นี่ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบภาค ก 64

สอบ ก.พ. "ก.พ.64" กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ และต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบภาค ก 64 เช็กเลยที่นี่ จากการประกาศของสำนักงาน ก.พ.

 

 

สำหรับการ สอบ ก.พ. "ก.พ.64" ผู้สมัครโปรดทราบจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจาก สำนักงาน ก.พ.

 • ศูนย์สอบอุบลราชธานี ใช้เอกสารผลการตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ , ใช้เอกสารผลการตรวจ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ
 • ศูนย์สอบนครราชสีมา ขอยกเลิกการยื่นผลการฉีดวัคซีน โดยใช้เฉพาะผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ
 • ศูนย์สอบชลบุรี ขอยกเลิกการยื่นผลการฉีดวัคซีน โดยใช้เฉพาะผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ
 • ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา ขอยกเลิกการยื่นผลการฉีดวัคซีน โดยใช้เฉพาะผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ
 • ผู้สอบวันที่ 8 พ.ค.65 จะอัปโหลดรูปถ่ายได้จนถึงวันที่ 4 พ.ค.65 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันสอบ
 • ผู้สอบวันที่ 29 พ.ค. 65 จะอัปโหลดรูปถ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 พ.ค.65 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันสอบ

"สอบ ก.พ." เช็กประกาศล่าสุดที่นี่ จาก 4 ศูนย์สอบ อุบลฯ อยุธยา โคราช ชลบุรี 

 

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างหรือที่เว็บไซต์ : https://ocsc10.thaijobjob.com/ (คลิกที่นี่)

 

4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64 สำคัญมาก ดังนี้

 

1.อัปโหลดรูป ซึ่งรูปถ่ายที่อัปโหลดต้องเป็นรูปที่ 

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นดำ
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย 
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 • ขนาดไฟล์ 40-100 kb ประเภทไฟล์ JPG เท่านั้น

 

ผู้ที่สอบวันที่ 8 พ.ค.2565 อัปโหลดรูปภายในวันที่ 4 พ.ค.2565 และผู้ที่สอบวันที่ 29 พ.ค.2565 อัปโหลดรูปภายในวันที่ 25 พ.ค.2565 (ระบบอัปโหลดรูปจะปิดในวันที่ 5-8 พ.ค.2565)

 

"ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก

 

 

2.บัตรประจำตัวสอบ : Print บัตรประจำตัวสอบ สีขาวหรือดำก็ได้จากเว็บไซต์ job2.ocsc.go.th (คลิกที่นี่) ลงชื่อและตรวจสอบว่ามความคมชัด ไม่เบลอ

 

"ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก

 

3.เมื่อถึงสนามสอบ 

3.1 ก่อนเข้าสนามสอบแสดง

 • เอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 และเอกสารการรับวัคซีน (เป็นไปตามมาตรการของแต่ละสนามสอบ)
 • ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ 
 • หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาจะไม่สามารถเข้าสอบได้ 

3.2  ก่อนเข้าห้องสอบแสดง

 • บัตรประจำตัวสอบ
 • บัตรแสดงตน ประกอบด้วย บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับรถที่มเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
  หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

 

"ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก

 

4.สิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ

 • เครื่องมือสื่อสาร 
 • เครื่องบันทึกภาพ บันทึกเสียง 
 • เครื่องคิดเลข
 • นาฬิกาทุกชนิด 
 • เอกสารตำรา หนังสือ
 • กระเป๋า 

4.1 สิ่งของที่อนุญาต

 • บัตรประจำตัวสอบ 
 • บัตรแสดงตัว
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบ

 

"ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก