ก.พ ประกาศล่าสุด เช็กระเบียบ วัน-เวลา สถานที่สอบครบจบ

ก.พ ประกาศล่าสุด เช็กระเบียบ วัน-เวลา สถานที่สอบครบจบ

สอบ ก.พ 65 เช็กระเบียบ วัน-เวลา สถานที่สอบครบจบ จากประกาศล่าสุดของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564

สอบ ก.พ 65 เช็กระเบียบ วัน-เวลา สถานที่สอบครบจบ จากประกาศล่าสุดของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กพ 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม

 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น

 

สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในการสอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ที่ (คลิก)

 

ก.พ ประกาศล่าสุด เช็กระเบียบ วัน-เวลา สถานที่สอบครบจบ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบปทุมธานี (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา (คลิกที่นี่)

 

- ศูนย์สอบราชบุรี (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบชลบุรี (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบเชียงใหม่ (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบพิษณุโลก (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบนครราชสีมา (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบอุบลราชธานี (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบขอนแก่น (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี (คลิกที่นี่)

- ศูนย์สอบสงขลา (คลิกที่นี่)