ชวนชม “ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” ตี 2 คาด 50 ดวงต่อชั่วโมง เห็นตาเปล่าทั่วไทย

ชวนชม “ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” ตี 2 คาด 50  ดวงต่อชั่วโมง เห็นตาเปล่าทั่วไทย

คืนนี้! สดร.ชวนชม “ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” เวลาประมาณ 02:15 น. จนถึงรุ่งเช้า อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 50 ดวงต่อชั่วโมง ไร้แสงจันทร์รบกวน สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทางทิศตะวันออก แนะชมในที่มืดสนิทจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 02:15 น. จนถึงรุ่งเช้า ของวันที่ 6 พ.ค.65 ชม “ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 50 ดวงต่อชั่วโมง ไร้แสงจันทร์รบกวน สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทางทิศตะวันออก แนะชมในที่มืดสนิทจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

“ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” เป็นฝนดาวตกที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 19 เมษายน - 28 พฤษภาคมของทุกปี สำหรับปีนี้มีอัตราการตกสูงสุดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 15:00 น. คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 50 ดวงต่อชั่วโมง ไม่สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จะสังเกตได้ในคืนวันที่ 5 พฤษภาคม ถึงรุ่งเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 02:15 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออก ศูนย์กลางการกระจายตัวอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ สามารถสังเกตการณ์ได้ด้วยตาเปล่า

ทั้งนี้ คืนดังกล่าวไร้แสงจันทร์รบกวน จึงเหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง ผู้สนใจสามารถรอชมความสวยงามของปรากฏการณ์ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์ได้

 

สถานที่ชม ฝนดาวตก ควรเป็นสถานที่มืดไม่มีแสงไฟรบกวนหรือห่างจากเมือง แนะนำให้นอนรอชมและปรับสายตาให้คุ้นเคยกับความมืดโดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที สำหรับการบันทึกภาพฝนดาวตกนั้น ไม่สามารถระบุทิศทางได้ ต้องอาศัยการคาดเดาและเปิดหน้ากล้องค้างไว้ให้ดาวตกวิ่งผ่านหน้ากล้อง ผู้สนใจสามารถเตรียมตัวและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว

ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์ เกิดจากสายธารของเศษหินและเศษฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) ทิ้งไว้ในขณะเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นใน เมื่อโลกโคจรผ่านสายธารดังกล่าว เศษหินและฝุ่นของดาวหางจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นลำแสงวาบ หรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟที่มีสีสวยงาม (fireball)

ทั้งนี้ ยังสามารถสังเกต “ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” ได้อีกในคืนวันที่ 6 พฤษภาคม ถึงรุ่งเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 02:15 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า ทางทิศตะวันออก

ชวนชม “ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์” ตี 2 คาด 50  ดวงต่อชั่วโมง เห็นตาเปล่าทั่วไทย