ชวนดู "ดาวเคราะห์" ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ เช้า 28-29 มี.ค.

ชวนดู "ดาวเคราะห์" ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ เช้า 28-29 มี.ค.

สดร. ชวนชมดาวเคราะห์ยามเช้า ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ หรือเรียกว่า "การร่วมทิศ" ช่วงรุ่งเช้าวันที่ 28-29 มี.ค. 65

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ และ ดาวอังคาร จะปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้า ทางดาราศาสตร์เรียกว่า "การร่วมทิศ" เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น.เป็นต้นไป บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก มีเวลาสังเกตประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

 

 

ซึ่งในวันที่ 28 มีนาคม 2565 จะมีดวงจันทร์เสี้ยวข้างแรมปรากฏใกล้ดาวอังคาร ส่วนวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดวงจันทร์จะเปลี่ยนตำแหน่งมาปรากฏใกล้กับดาวเสาร์

 

"การร่วมทิศ" คือ ปรากฏการณ์ที่มีวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์สว่างเด่น ตั้งแต่ 2 วัตถุขึ้นไป ปรากฏบนท้องฟ้า โดยมีระยะห่างเชิงมุมไม่เกิน 5 องศา ในที่นี้วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดาวศุกร์จะปรากฏใกล้ดาวเสาร์ 2.3 องศา

 

และจะปรากฏใกล้กันมากขึ้นอีกในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพียง 2.1 องศา ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปเรื่อย ๆ ตามแนวสุริยะวิถี (เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนฟ้า)

 

 

ดังนั้น การที่ดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันจึงถือเป็นเรื่องปกติ

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้ายามเช้าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หลังจากนี้ดาวอังคารจะค่อย ๆ เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้า และจะปรากฏใกล้ดาวเสาร์มากที่สุดเพียง 0.3 องศา ในวันที่ 5 เมษายน 2565

 

ชวนดู "ดาวเคราะห์" ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ เช้า 28-29 มี.ค.

 

ชวนดู "ดาวเคราะห์" ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ เช้า 28-29 มี.ค.

ภาพจำลองท้องฟ้า รุ่งเช้า 28 มีนาคม 2565 เวลา 05:00 น.

 

ชวนดู "ดาวเคราะห์" ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ เช้า 28-29 มี.ค.

ภาพจำลองท้องฟ้า รุ่งเช้า 29 มีนาคม 2565 เวลา 05:00 น.

 

 

ที่มา NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ