ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบเกินครึ่ง 3 เดือน เช็กเลย

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบเกินครึ่ง 3 เดือน เช็กเลย

รู้แล้วบอกต่อ ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบเกินครึ่ง 3 เดือน เช็กเลย

สำนักงานประกันสังคม แจ้งวันนี้ถึงชาวประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 กรณีลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดดังนี้

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33

ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น

เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ

ร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39

ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9

จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือเพียง 91 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา - สำนักงานประกันสังคม

 

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบเกินครึ่ง 3 เดือน เช็กเลย