ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด อัปเดตยื่นรับเงินขาดรายได้

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด อัปเดตยื่นรับเงินขาดรายได้

ตรวจสอบ ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กอัปเดตยื่นรับเงินขาดรายได้ กรณีสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขการรับสิทธิและหลักเกณฑ์

ติดตามตรวจสอบ ประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด เช็กอัปเดตยื่นรับเงินขาดรายได้ กรณีสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขการรับสิทธิและหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง 

เช็คสิทธิประกันสังคม "ผู้ประกันตน" ม.33 ม.39 และ ม.40 หากติดเชื้อโควิด-19 สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยขาดรายได้ จากสำนักงานประกันสังคมได้ภายในระยะเวลาเท่าไร และจะได้รับชดเชยอย่างไร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ คลิกเลย 

ตามที่โฆษกสำนักงานประกันสังคม น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิดและที่รักษาตัวหายจากโควิดแล้ว ไปติดต่อขอรับเงินขาดรายได้จากประกันสังคม จึงเป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่จะติดเชื้อด้วย หรือจะติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ เพราะโควิดระบาดเร็วมาก เรื่องเงินขาดรายได้ที่จะเบิกจากประกันสังคม สามารถยื่นได้ภายใน 2 ปี หรือไม่ต้องไปที่ประกันสังคมก็ได้

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

กรณีผู้ประตน มาตรา 40 ที่ติดโควิด แล้วให้กักตัวรักษาตัวกับคลินิกมีใบรับรองแพทย์มาเบิกค่าชดเชยได้หรือไม่ 

เงื่อนไขการรับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้มาตรา 40

จะได้รับสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายใน 4 เดือนย้อนหลัง มีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. กรณีเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท โดยพิจารณาตามเอกสารใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel

2. กรณีแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท โดยพิจารณาตามเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยายบาล ( Home Isolation ) หรือการดูแลแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) หรือการหยุดพักกักตัวตามความเห็นแพทย์ ให้ถือเป็นการหยุดพักเพื่อรักษาพยาบาล

3.กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยในตาม (ข้อ 1.) และไม่มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลตาม (ข้อ 2) ให้พิจารณาจ่าย ครั้งละ 50 บาท โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

หมายเหตุ ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด อัปเดตยื่นรับเงินขาดรายได้
 

ผู้ประกันตนติดโควิด จะได้รับเงินชดเชย ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33

  • กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง

หยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด อัปเดตยื่นรับเงินขาดรายได้

ผู้ประกันตน ม.39

  • รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50

โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

ทั้งนี้ ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ คลิกที่นี่

อ้างอิงที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน